Biz hakda

Biz hakda

Biz kim?

 

Hytaýyň Bahar şäheri-Jinan şäherinde ýerleşýän “SHANDONG UBO CNC MACHINERY CO., LTD” on ýyldan gowrak baý tejribä eýe.

1

Men näme edýärin?

CNC ROUTER

LAZER MASHINASY (CO2 LAZER WE Süýümli lazer)

Daş CNC (KITCHEN ATC WE 5AXIS CNC GÖRNÜŞ KESEL MASHINASY)

CNC PLASMA KESEL MASHINASY

FOAM MILLING MACHINE.5AXIS ATC ETC

Biziň mümkinçiliklerimiz

25

Toparymyz

CNC meýdançasynda 10 ýyldan gowrak işleýäris Kompaniýada häzirki wagtda 5 önüm öndüriji, 3 sany uly inersener, 3 hil gözegçiligi işgäri, 3 dizaýn işgäri, 30 gurnama işgäri we 21 işgär bilen 3 satuw topary bar.Önümiň täzelenmegini ugrukdyrma, önümiň hiliniň esasy we müşderi hyzmaty hökmünde maksat edinýäris.Üznüksiz özgertmelerden we ösüşden soň, CNC senagatynyň ädimme-ädim öňde durýarys.

20210512094952

Hyzmatlarymyz

Kompaniýa, müşderileriň isleglerine çalt jogap bermek we müşderileriň satuwdan öňki soraglaryny we satuwdan soňky näsazlyklary has netijeli we çalt çözmek üçin professional satuwdan we satuwdan soňky hyzmat toparyny döretdi we şeýlelik bilen müşderileriň hukuklaryny we gyzyklanmalaryny has köp gorady. derejesi.Şol bir wagtyň özünde, müşderilere ulag hyzmatlaryny iň ýokary derejede hödürläp we müşderilere transport kompaniýalaryny gözlemek energiýasyny we transport çykdajylaryny tygşytlap biljek iri transport kompaniýalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalary baglaşdyk.

2020506

Hyzmatdaşlar

Bu etapda, gurluşyk, mebel, lukmançylyk kömegi, bilim, okuw, mahabat, azyk önümleri gaplamak, galyplar we ş.m. ýaly dürli esasy pudaklary öz içine alýan ýüzden gowrak öndüriji bilen hyzmatdaşlyk etdik, eksport gatnaşygy 85% -e çenli, müňlerçe müşderi toparyna hyzmat edip, ýüzlerçe ýurda eksport edildi. Şol bir wagtyň özünde, CE, ISO, CSA we beýleki hünär şahadatnamalaryny, söwda belligi awtorlyk hukugyny hem aldyk.

şu wagta çenli UBO CNC maşynlary içerde we daşary ýurtlarda müşderilerden uly goldaw we ynam gazandy. Biz önümçilik tehnikalarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.