Biz hakda

Biz hakda

Biz kim?

 

Hytaýyň Bahar şäheri-Jinan şäherinde ýerleşýän “SHANDONG UBO CNC MACHINERY CO.” LTD on ýyl bäri baý tejribä eýe.

1

Men näme edýärin?

CNC ROUTER

LAZER MASHINASY (CO2 LASER WE FIBER LASER)

Daş CNC (KITCHEN ATC WE 5AXIS CNC BRIDGE CUTTING MACHINE)

CNC PLASMA KESEL MASHINASY

FOAM MILLING MACHINE.5AXIS ATC ETC

Kompaniýanyň medeniýeti

25

Toparymyz

CNC meýdançasynda 10 ýyldan gowrak işleýäris Kompaniýada häzirki wagtda 5 önümi ösdüriji işgär, 3 sany uly inersener, 3 sany hil gözegçiligi işgärleri, 3 sany dizaýn işgärleri, 30 sany gurnama işgärleri we 21 sany işgär bilen 3 sany satuw topary bar.Önümiň täzelenmegini ugrukdyrma, önümiň hilini esasy maksat hökmünde we müşderi hyzmatyny maksat hökmünde talap edýäris.Üznüksiz özgertmelerden we ösüşden soň, CNC senagatynyň ädimme-ädim başynda durýarys.

20210512094952

Hyzmatlarymyz

Müşderiniň isleglerine çalt jogap bermek we müşderileriň satuwdan öňki soraglaryny we satuwdan soňky näsazlyklary has netijeli we çalt çözmek üçin, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat toparyny döredip, müşderileriň hukuklaryny we gyzyklanmalaryny has köp goraýar. derejesi.Şol bir wagtyň özünde, müşderilere ulag hyzmatlaryny iň ýokary derejede hödürläp we müşderilere transport kompaniýalaryny gözlemek energiýasyny we transport çykdajylaryny tygşytlap biljek iri transport kompaniýalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalary baglaşdyk.

2020506

Hyzmatdaşlar

Bu etapda, gurluşyk, mebel, lukmançylyk kömegi, bilim, okuw, mahabat, azyk önümleri, galyplar we ş.m. ýaly dürli esasy pudaklary öz içine alýan ýüzden gowrak öndüriji bilen hyzmatdaşlyk etdik, eksport gatnaşygy 85% -e çenli, müňlerçe müşderi toparyna hyzmat edip, ýüzlerçe ýurda eksport edildi. Şol bir wagtyň özünde, CE, ISO, CSA we beýleki hünär şahadatnamalaryny, söwda belligi awtorlyk hukugyny hem aldyk.

şu wagta çenli UBO CNC maşynlary içerki we daşary ýurtly müşderilerden uly goldaw we ynam gazandy. Önümçilik tehnikalarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny hem makullaýarys.