Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

CNC ROUTER ATC

 • WOOD CNC ROUTER MASHINASY

  WOOD CNC ROUTER MASHINASY

  1.HQD 9.0kw howa sowadyjy ATC şpil, ýokary takyklyk, uzak ömür, yzygiderli işlemek, başlamak aňsat.2. ullakan galyňlyk inedördül turba gurluşy, gowy kebşirlenen, tutuş gurluşy ýoýulmaz, ýokary takyklyk we uzak ömür.3.Taiwan LNC gözegçilik ulgamy, USB interfeýsi bilen, işleýän wagtynda kompýuter bilen birikmän işleýär we dolandyrmak aňsat.4.Software:CAD/CAM tipli / artcam / castmate / weitai we ş.m. ýaly dizaýn programma üpjünçiligi 5.auto ýaglaýyş ulgamy, bir düwmä basyp işlemek aňsat.6.sepera ...
 • Auto Tool Changer 5 ok cnc agaç marşrutizator 5-nji ATC cnc maşynyny bellän köpükli galyp

  Auto Tool Changer 5 ok cnc agaç marşrutizator 5-nji ATC cnc maşynyny bellän köpükli galyp

  UW-A1212-25A seriýasy 5axis ATC CNC ATC, jemi bäş okly ajaýyp enjam.Iki stoluň üstünde hereket edýän, has durnukly beden gurluşy.Outol, ulgam interfeýsini ulanmak aňsat bolan Syntec senagat CNC dolandyryjysy tarapyndan dolandyrylýar.Mysal üçin gaýtadan işläp bilersiňiz, soňra materiallary başga bir stoluň üstünde goýup bilersiňiz, netijeliligi ýokarlandyrmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz.

 • Awtomatiki gural çalşyjy 5 ok cnc agaç marşrutizator köpük galyp, agaç köpük üçin 5-nji disk ATC cnc marşrutizatory

  Awtomatiki gural çalşyjy 5 ok cnc agaç marşrutizator köpük galyp, agaç köpük üçin 5-nji disk ATC cnc marşrutizatory

  UW-A1224Y-5A Series 5axis ATC CNC ATC, jemi bäş okly ajaýyp enjam.Stol hereketli, has durnukly beden gurluşy.Outol, ulgam interfeýsini ulanmak aňsat bolan Syntec senagat CNC dolandyryjysy tarapyndan dolandyrylýar.Maşynlarda 8kw ýa-da 10 pozisiýaly gural saklaýjy tekerli 9kw (12 HP) ýokary ýygylykly awtomatiki gural çalşyjy şpil bar .Göçürilen galyplarda, gämi galyndylaryny gaýtadan işlemekde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar

 • Awtomatiki gural çalşyjy agaç Cnc marşrutizator nagyş kesýän maşyn

  Awtomatiki gural çalşyjy agaç Cnc marşrutizator nagyş kesýän maşyn

  UW-A1325Y seriýasy ATC CNC marşrutizatory, CNC önümçilik amalyňyzy tertipleşdirmek isleseňiz ajaýyp enjam.Outol, ulgam interfeýsini ulanmak aňsat bolan Syntec senagat CNC dolandyryjysy tarapyndan dolandyrylýar.Maşynlarda 9kw (12 HP) ýokary ýygylykly awtomatiki gural çalşyjy pyrlaýjy, 8 ýa-da 10 pozisiýaly gural saklaýjy raf bar.Önüm dükanyňyz ýokary tizlikli takyk hereketden, tehniki hyzmatdan erkin we täsirli CNC kesiş ulgamyndan, önümçiligiň we girdejiniň ýokarlanmagyndan peýdalanýar.

  Agaç, köpük, MDF, HPL, bölejik tagtasy, faner, akril, plastmassa, ýumşak metal we başga-da köp dürli materiallary gaýtadan işläp biler.

 • Çyzykly awtomatiki gural çalşygy agaç CNC oýma marşrutizator ATC enjamy

  Çyzykly awtomatiki gural çalşygy agaç CNC oýma marşrutizator ATC enjamy

  1. Bu awtomatik gural çalşyjy CNC marşrutizatory;12 guraly awtomatiki üýtgedip biler.Gantriniň aşagyndaky gural magazineurnaly, netijeliligi ýokarlandyrmak üçin köp wagt tygşytlap biler.

  2. Bu model Hytaýda 9KW HQD ATC howa sowadyjy şpil, Japanaponiýa YASKAWA Güýçli sero motor we sürüji we Delta 11 KW inwertory saýlaýar.

  3. Programma üpjünçiliginiň ýalňyşlygynyň öňüni almak üçin Taýwan LNC dolandyryş ulgamy.Stoly we enjamy gorap biler.Bu agaç işlemek üçin ýönekeý awtomatik gural çalşyjy CNC marşrutizatory.Gurallary üýtgetmek üçin wagt tygşytlap biler.

 • Awtomatiki gural çalşyjy Cnc agaç marşrutizator oýma kesiji maşyn

  Awtomatiki gural çalşyjy Cnc agaç marşrutizator oýma kesiji maşyn

  Ykdysady CNC awtomatiki gural çalşygy enjamlary.Bu model, galyň inedördül turbalary kebşirlemek we emele getirmek üçin amatly we ekologiýa taýdan arassa pürküji tehnologiýasy, bu enjamy diňe bir owadanlaşdyrman, eýsem enjamyň ömrüni hem uzaldýar.

  Ösen san dolandyryş ulgamy diňe bir bar bolan işleri has netijeli tamamlap bilmän, has tygşytly we amaly enjamdyr.

 • Agaç paneli mebel şkafy Cnc höwürtge maşyny Agaç kesmek maşyny

  Agaç paneli mebel şkafy Cnc höwürtge maşyny Agaç kesmek maşyny

  ITALY

  Mugt çotgasyz Japanaponiýa kaaskawa 850w servo hereketlendirijileri we sürüjileri hyzmat etmek