Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

EPS FOAM CNC CARVING ROUTER CNC

  • 4 Ok köpükli oýma heýkeltaraş kesiji maşyn / 4 ok Cnc freze marşrutizator

    4 Ok köpükli oýma heýkeltaraş kesiji maşyn / 4 ok Cnc freze marşrutizator

    Meşhur marka we bütin dünýäde hyzmat bölüminden soň köp bolan 9.0KW HQD eplenjini kabul edýär.howa sowadyjy şpilkany kabul edýär, suw nasosy gerek däl, ulanmak gaty amatly.

    performanceokary öndürijilikli Japanaponiýa YASKAWA servo hereketlendirijisi bilen, enjam ýokary takyklykda işläp biler, sero hereketlendirijisi rahat işleýär, pes tizlikde hem titremäniň hadysasy ýok we aşa ýüklemek ukybyna eýe.