BIZ hakda

UBO

 • biz hakda
 • biz hakda
 • biz hakda

UBO CNC

Giriş

Hytaýyň Bahar şäheri-Jinan şäherinde ýerleşýän “SHANDONG UBO CNC MACHINERY CO., LTD” on ýyldan gowrak baý tejribä eýe.Esasy çäklerimiz: CNC ROUTER, LASER MASHINASY (CO2 LAZER WE Süýümli lazer), daş CNC (KITCHEN ATC we 5AXIS CNC köprü kesmek maşynlary), CNC PLASMA kesiş maşynlary, FOAM freze maşynlary.5AXIS ATC ETC.

 • -
  24 adam satuw topary
 • -+
  10 ýyldan gowrak tejribe
 • -+
  20-den gowrak önüm
 • -
  14 adam ösüş topary

önümleri

UBO

 • 4axis Köp kelleli egiriji marşrutizator cnc oýma kesiji maşyn, agaç MDF mebel bezegi üçin aýlaw enjamy bilen

  4axis Köp kelleli aýlaw ...

  * Eplenç görnüşleriniň giň gerimi (2-den 20-e çenli), bir wagtyň özünde birnäçe materialy gaýtadan işleýär, bu bolsa iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.* Çydamlylygy üpjün edýän galyň polat gantry bilen birlikde agyr, polat turba çarçuwasyndan gurlupdyr.Şeýle hem, titremäni ep-esli peseldýän we marşrut hilini ýokarlandyrýan guýma polatdan ýasalan gurallar bar.* Kebşirleýiş stresini ýok etmek üçin ýokary temperaturaly emeli garrylyk bejergisini ulanyň, ýokary takyk işleýiş meýilleşdiriji güýçli, dura üpjün edýär ...

 • Cnc Awtomatiki lazer gapdal deşik maşyn Gorizontal buraw enjamlary

  Cnc Awtomatiki lazer Si ...

  1. “Lazer Positioning Sidle Holes” buraw maşyny, mebel gapdal deşikleri burawlamak üçin CNC maşynynyň gözlegidir.2. Maşyn, samsyk görnüşli iş, hiç hili programma üpjünçiligi bolmazdan, üç gural ýörişini amala aşyrmak üçin bir wagtyň özünde üç sany kiçijik plastinka gaýtadan işlenip bilner.3. Has ýokary iş tizligi, has ýokary iş netijeliligi.4.Bir gapdal buraw enjamy iki ýa-da üç toplum CNC Router bilen gowy işläp biler. Gorizontal buraw meselesini aňsatlyk bilen çözmek aňsat.5. Şol aralykda ...

 • Köp kelleli pnewmatik 1325 Atc Cnc agaç marşrutizatory 8 × 4 Awtoulag guralyny üýtgediji Agaçdan ýasalan kesiş enjamy

  Köp kelleli pnewmatik ...

  1. Galyň inedördül turba ýatagy amaly has durnukly we takyk edýär.2. Köp kelleli 4 sany pyçakly pnewmatik gural çalşyjy ýokary netijeli işläp we köp wagt tygşytlap biler .. 3. Maşynlarymyz wakuum ýa-da T-slot goşa ulanylyş tablisasyny kabul edýärler, kiçi göwrümli materiallary düzeltmek üçin klipleri ulanyp bilersiňiz. vakuum nasos elektrik energiýasyny tygşytlap bilýär we uly göwrümli materialy düzeltmek üçin wakuum adsorbsiýasyny kabul edip bilersiňiz. Şonuň üçin gaýtadan işlemek amatly, ýönekeý we täsirli.4. Taiwanokary hilli Taýwan Hiwi ...

 • Iki aýlawly kelleli pnewmatik gural çalşyjy 1325 Cnc agaç oýma maşyn / Mdf Cnc marşrutizatory

  Iki aýlawly kellesi Pn ...

  1) simpleönekeý awtomatik çalşyjy gural ýaly goşa howa sowadyjy şpil.2) Taýwan TBI top nurbatlary, HIWIN kwadrat gollanma relsleri, ýokary takyklyk, uly ýük göteriji we durnukly işlemek.3) Gantri-syýahat, berk, ygtybarly we durnukly, deformasiýa däl, ýokary ýerleşiş takyklygy.4) Y oky servo / basgançakly hereketlendirijini ulanýar, göwnejaý hereketi üpjün etmek üçin laýyklygy saýlaň.5) U diski bar we kompýutere mätäç däl DSP dolandyryş ulgamy (doly işlemeýär.), Bu ýokary garaşsyzlygy we uly ynamy üpjün edýär ...

 • Agaç paneli mebel şkafy Cnc höwürtge maşyny Agaç kesmek maşyny

  Agaç paneli mebel C ...

  1) Galyp: agaç, mum, agaç, gips, köpük, mum 2) mebel: agaç gapylar, şkaflar, tabak, ofis we agaç mebelleri, stollar, oturgyç, gapylar we penjireler.3) Agaç önümleri: ses gutusy, oýun şkaflary, kompýuter stollary, tikin maşynlary stoly, gurallar.4) Plastinany gaýtadan işlemek: izolýasiýa bölegi, plastmassa himiki komponentleri, PCB, awtoulagyň içki bedeni, bowling ýollary, basgançaklar, bate garşy tagta, epoksi rezin, ABS, PP, PE we beýleki uglerod garyndy birleşmeleri.5) Bezeg pudagy: Akril, PVC, MDF, emeli st ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • ubo cnc marşrutizator gyşda hyzmat etmek

  her gezek işi gutaranyňyzdan soň, suw sowadyjy şpilkany ulansaňyz, gollanmada we top nurbatynda tozany has gowy arassalaň, şpilkadaky ähli suwy çykaryň we UBO CNC turbasy cnc-ni adaty we howpsuz ulanyp bilersiňiz diýip umyt edýärin.

 • Merry Krismas

  UBO CNC size Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýyl gutly bolsun

BIZI partners hyzmatdaşlarymyz

Ilki bilen hyzmat

 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş
 • Hyzmatdaş