Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

CNC ROUTER INGeke baş

 • Iň agyr agaç marşrutizator 1325 cnc nagyş kesýän maşyn

  Iň agyr agaç marşrutizator 1325 cnc nagyş kesýän maşyn

  Krowat galyň diwarly sahy inedördül turba, T şekilli gurluş, has ýokary durnuklylyk bilen kebşirlenýär.Wakuum adsorbsiýasy + T-slot planşet dizaýny, MDF ýaly inçe plitalary adsorbsirlemek isleglerini kanagatlandyryp biler, şeýle hem galyň gaty agaç plitalary berkitmegiň talaplaryny kanagatlandyryp biler.Solenoid klapan dolandyryş klapan, bir düwmä başlamak, klapanyň el bilen aýlanmagyny aradan aýyrmak.

 • Agaç CNC marşrutizatory 1325 agaçdan ýasalan nagyş kesýän maşyn

  Agaç CNC marşrutizatory 1325 agaçdan ýasalan nagyş kesýän maşyn

  Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite tygşytly we çydamly model taýýarlaýarys.

  Bu model bilen, düşek has durnukly sahy inedördül turba bilen kebşirlenýär;suw bilen sowadylan eplenç bilen sowadyş täsiri has gowudyr we basyşsyz uzak wagtlap işläp biler;PVX bilen alýumin stoly diňe bir tabagy gowy düzedip bilmez, eýsem stoly hem gorap biler;Dolandyryş ulgamy, enjamyň kompýutere baglylygyndan dynmak üçin awtonom DSP tutawajyny kabul edýär.

 • 3d agaç işläp bejermek Cnc marşrutizatory 4 ok Cnc 300 mm aýlaw oky bilen agaç üçin oýma degirmen enjamy

  3d agaç işläp bejermek Cnc marşrutizatory 4 ok Cnc 300 mm aýlaw oky bilen agaç üçin oýma degirmen enjamy

  Bu dört okly agaç cnc marşrutizatory diňe bir tekiz agaç, MDF, çip, faner we ş.m. kesip we oýup bilmek bilen çäklenmän, tegelek sütünlere 3D ýazyp bilýär.4-nji aýlaw stoluň gyrasynda ýerleşýär, şonuň üçin iş bölegini ýüklemek ýa-da düşürmek gaty amatly.Bu agaç cnc marşrutizatory 4 ok kontrolleýjisini ulanýar, şonuň üçin mebel aýaklary, heýkeller, şekiller we ş.m. ýaly tertipsiz sütünleri gaýtadan işlemäge ukyply.

 • 1325 3d Agaç işläp bejermek Cnc marşrutizator 3d nagyş maşyn oýma maşyn akril kesiş belgisi

  1325 3d Agaç işläp bejermek Cnc marşrutizator 3d nagyş maşyn oýma maşyn akril kesiş belgisi

  Bu täze dizaýn we ýokary netijelilik san dolandyryş enjamlary, diňe bir gapy panelini oýmak, içi boş oýmak, simwol oýmak üçin panelleri siňdirip bilmän, MDF, akril, iki reňkli panel ýaly dürli metal däl panelleri kesip bilýär, gaty agaç paneller we ş.m. Wakuum adsorbsiýasy diňe bir işiň netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem gurallary hem netijeli gorap biler.

 • 3d Agaç işläp bejermek Cnc marşrutizator agaç üçin degirmen enjamy

  3d Agaç işläp bejermek Cnc marşrutizator agaç üçin degirmen enjamy

  Bu diňe bir adaty gapy panelini oýmak, içi boş oýmak, simwol oýmak bilen çäklenmän, dykyzlyk tagtasy, akril, iki reňkli tagta, gaty agaç tagtasy ýaly dürli metal däl plitalary hem kesip bilýän, tygşytly san dolandyryş enjamydyr. we ş.m.