Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

CO2 LASER

 • CO2 lazer kesiji maşyn Akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  CO2 lazer kesiji maşyn Akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  UBO akril lazer kesiji maşyn UC-1325, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly materiallaryň üstünde oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-300W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Bal ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin amatly stol, Suw çileri lazer turbasyny adaty temperaturada saklaýar.Toz ýygnaýan enjam iş wagtynda ähli tüssäni siňdirip biler.Akril lazer kesýän maşynymyz ...
 • Agent bahasy üçin kiçi co2 möhür lazer nagyş kesýän maşyn

  Agent bahasy üçin kiçi co2 möhür lazer nagyş kesýän maşyn

  Öýde kiçi lazerli nagyş kesýän mahine ulanylýar: ikisi hem nagyş we kesip bilýär, köp funksiýaly Stol dürli galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin amatly we peseldilip bilner.

 • Mini CO2 lazer nagyş kesýän maşyn

  Mini CO2 lazer nagyş kesýän maşyn

  UBO mini lazer kesiji maşyn UC-6040, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly metal däl materiallara oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-100W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan. Heatylylyk radiasiýasy üçin aňsat bolan bal ary ýa-da pyçak görnüşli stol, silindr materialy üçin aýlanýan gysgyç bilen awtomatiki we ýokaryk gurlup bilner.Akrilden başga, UC-6040 kiçi lazer nagyş we kesiji maşynymyz deri, rezin, plastmassa, aýakgap, eşik we ş.m. ýaly metal däl kesmek üçin hem ulanylyp bilner.

 • Köp funksiýaly JPT RAYCUS SYNRAD 20W 30W 50W Reňk CO2 / Süýümli lazer bellik enjamy

  Köp funksiýaly JPT RAYCUS SYNRAD 20W 30W 50W Reňk CO2 / Süýümli lazer bellik enjamy

  Bu önüm, ýöriteleşdirilen bölünen dizaýn CO2 lazer bellik enjamy (süýümli lazer bellik enjamy).Bu dizaýn diňe bir ähli elektrik böleklerini gizlemän, has owadan we ygtybarly edýär.Bu bölünen dizaýn, müşderileriň dürli bellik önümleriniň ululygyna laýyk bolup biler, beýikligi özbaşdak sazlap biler, şeýle hem iş prosesini ýönekeýleşdirip we iş netijeliligini ýokarlandyryp, bar bolan gurnama liniýasy bilen yzygiderli birikdirilip bilner.

 • metal uglerod polat turbasy we metal däl agaç akril plastmassa 150w 180w 300w 500w üçin garyşyk co2 lazer kesiji maşyn

  metal uglerod polat turbasy we metal däl agaç akril plastmassa 150w 180w 300w 500w üçin garyşyk co2 lazer kesiji maşyn

  Bu görnüşli maşyn, Co2 lazer turbasy bilen garyşyk lazer kesýän maşynyň bir görnüşi, inçe metal kagyzy kesmek üçin ulanylýar we akril, PVX, rezin list, plastmassa, agaç, bambuk, deri, mata, goşa reňkli tagta we ş.m., bu diňe bir tygşytly model bolup, diňe bir gowy işlemek bilen çäklenmän, çykdajylary tygşytlap hem biler.

 • Awto fokus goşa kelleli 1390 co2 lazer kesýän oýma maşyn

  Awto fokus goşa kelleli 1390 co2 lazer kesýän oýma maşyn

  Jübüt kelleler we goşa lazer turbalary işiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin bir wagtyň özünde işläp biler.

  Stol dürli galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin amatly we peseldilip bilner.

  Redörite gyzyl çyrany ýerleşdirmek we awtomatik fokusirleme funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan, iş meýdanyna hakyky wagtda düşünip biler we ýagtylyk çeşmesiniň merkezine awtomatiki düşünip biler, ýalňyşlyklary azaldyp, gaýtadan işlemegiň ösüşini gowulandyryp we hasyllylygy ýokarlandyryp biler.

 • Cnc akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  Cnc akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  UBO akril lazer kesiji maşyn UC-1390, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly materiallaryň üstünde oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-200W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Bal ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin amatly stol, Suw çileri lazer turbasyny adaty temperaturada saklaýar.Toz ýygnaýan enjam iş wagtynda ähli tüssäni siňdirip biler.Akril lazer kesiji maşynymyz, dizaýn haýyşy boýunça 25 mm galyňlykdaky akril kagyzy dürli şekilde kesip biler.Şol bir wagtyň özünde, silindr materialy üçin aýlanýan gysgyç bilen awtomatiki ýokary we aşak awtomatiki usulda gurlup bilner.Akrilden başga, akril CNC lazer nagyş we kesiş maşynymyz UC-1390, deri, rezin, plastmassa, aýakgap, eşik we ş.m. ýaly metal däl kesmek üçin hem ulanylyp bilner.