Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

Önümler

 • CO2 lazer kesiji maşyn Akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  CO2 lazer kesiji maşyn Akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  UBO akril lazer kesiji maşyn UC-1325, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly materiallaryň üstünde oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-300W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Bal ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin amatly stol, Suw çileri lazer turbasyny adaty temperaturada saklaýar.Toz ýygnaýan enjam iş wagtynda ähli tüssäni siňdirip biler.Akril lazer kesýän maşynymyz ...
 • Awtomatiki gyrasy maşyn

  Awtomatiki gyrasy maşyn

  12 Funksiýa: Öňünden degirmen, deslapky ýyladyş, ýelimlemek, gyralary baglamak, basmak, kemer kesmek, öň we arka ýuwmak, gödek kesmek, inçe kesmek, burç tegelegi, döwmek, polat elementiniň modeli: UB-F890 1 Min Plastinanyň ini 40mm 2 Min plastinkanyň uzynlygy: 60mm 3 Gyrasy zolak giňligi: 10-70mm 4 Gyrasy zolagyň galyňlygy: 0,3-3.5mm 5 Konweýeriň tizligi: 18m / min 6 Plastinanyň galyňlygy: 10-60mm 7 Iş basyşy: 0.6-0.8Mpa 8 gyzdyryjy güýji: 0,3 kw 10 geçiriji kuwwaty: 0,55 kw 11 konweýer kemeri motor ...
 • 4axis CNC GÖRNÜŞ KESEL MASHINASY

  4axis CNC GÖRNÜŞ KESEL MASHINASY

  1. Güýçli 15kw pyçak, ýokary takyklyk, uzak ömür, yzygiderli işlemek, başlamak aňsat.2. Uly galyňlyk inedördül turba gurluşy, gowy kebşirlenen, tutuş gurluşy ýokary takyklyk we uzak ömür üçin ýoýulma ýok.3.Cnc kontrol ulgamy, USB interfeýsi bilen, işleýän wagtyňyz kompýuter bilen birikmän işleýär we dolandyrmak aňsat.4. Toz geçirmeýän dizaýn we awtomatiki ýaglaýyş ulgamy bilen ähli ok.5. speedokary tizlikli kuwwatly sero hereketlendirijisini we sürüjilerini kabul ediň we Y oky üçin iki hereketlendiriji.max tizligi 55mm / min ....
 • metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  AýlanmaSüýüm lazer kesiji maşynçeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp lazer kesýän maşyn.Bu tegelek we inedördül turbalary kesmek üçin ýörite lazer kesiji enjam.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tegelek turbany kesip bolman, inedördül turbany hem kesip biler.

 • metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  AýlanmaSüýüm lazer kesiji maşynçeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp lazer kesýän maşyn.Bu tegelek we inedördül turbalary kesmek üçin ýörite lazer kesiji enjam.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tegelek turbany kesip bolman, inedördül turbany hem kesip biler.

 • WOOD CNC ROUTER MASHINASY

  WOOD CNC ROUTER MASHINASY

  1.HQD 9.0kw howa sowadyjy ATC şpil, ýokary takyklyk, uzak ömür, yzygiderli işlemek, başlamak aňsat.2. ullakan galyňlyk inedördül turba gurluşy, gowy kebşirlenen, tutuş gurluşy ýoýulmaz, ýokary takyklyk we uzak ömür.3.Taiwan LNC gözegçilik ulgamy, USB interfeýsi bilen, işleýän wagtynda kompýuter bilen birikmän işleýär we dolandyrmak aňsat.4.Software:CAD/CAM tipli / artcam / castmate / weitai we ş.m. ýaly dizaýn programma üpjünçiligi 5.auto ýaglaýyş ulgamy, bir düwmä basyp işlemek aňsat.6.sepera ...
 • Süýüm lazer kesiji maşyn Senagat lazer metal kesilen enjamlar

  Süýüm lazer kesiji maşyn Senagat lazer metal kesilen enjamlar

  Bu çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp, Ykdysadyýet süýümli lazer kesýän maşyn.ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstündäki ultra-inçe fokus nokady bilen yşyklandyrylan meýdany derrew eremek we bugarmak üçin işlenip düzülen halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Iň köp import enjamda arzan we bäsdeşlik bahasy bilen.

 • Auto Tool Changer 5 ok cnc agaç marşrutizator 5-nji ATC cnc maşynyny bellän köpükli galyp

  Auto Tool Changer 5 ok cnc agaç marşrutizator 5-nji ATC cnc maşynyny bellän köpükli galyp

  UW-A1212-25A seriýasy 5axis ATC CNC ATC, jemi bäş okly ajaýyp enjam.Iki stoluň üstünde hereket edýän, has durnukly beden gurluşy.Outol, ulgam interfeýsini ulanmak aňsat bolan Syntec senagat CNC dolandyryjysy tarapyndan dolandyrylýar.Mysal üçin gaýtadan işläp bilersiňiz, soňra materiallary başga bir stoluň üstünde goýup bilersiňiz, netijeliligi ýokarlandyrmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz.

 • “Cnc” surfboard şekilli maşyn, “cnc” marşrut ýasaýjy buraw maşyny

  “Cnc” surfboard şekilli maşyn, “cnc” marşrut ýasaýjy buraw maşyny

  Cnc surfboard şekilli maşynSeriýa, surfboard şekillerini öndürmek üçin ýörite ulanylýan enjam.Serfboard tagtasynyň maddy aýratynlyklaryna görä, materialy düzeltmek üçin wakuum adsorbsion enjamyny ulanýar.Enjam pnewmatik gurallary üýtgetmek usulyny, 2 sany howa sowadyjy pyçak ulanýar, biri gurallary deşik ýasamak üçin ulanýar, beýlekisi pyçagyň görnüşine jogapkärdir.Wizual dolandyryş paneli ýoly hakyky wagtda yzarlap we gidişini barlap biler.

 • Çalt tizlikli oturgyç oturgyjy, 3d oturgyç arka kesiji cnc marşrutizator maşyny, oturgyç üçin kesilen agaç marşrutizator maşyny

  Çalt tizlikli oturgyç oturgyjy, 3d oturgyç arka kesiji cnc marşrutizator maşyny, oturgyç üçin kesilen agaç marşrutizator maşyny

  UBOCNC köp funksiýaly 3d oturgyç arka kesýän cnc marşrutizatorWakuum adsorbsion enjamy bilen goşa iş stansiýasy bar, şonuň üçin netijeliligi ýokarlandyrmak üçin materiallary öçürmän goýup biler.

 • Agent bahasy üçin kiçi co2 möhür lazer nagyş kesýän maşyn

  Agent bahasy üçin kiçi co2 möhür lazer nagyş kesýän maşyn

  Öýde kiçi lazerli nagyş kesýän mahine ulanylýar: ikisi hem nagyş we kesip bilýär, köp funksiýaly Stol dürli galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin amatly we peseldilip bilner.

 • Pnewmatik agaç cnc marşrutizator degirmeni Tikin maşyn paneli cnc kesiş buraw maşyny

  Pnewmatik agaç cnc marşrutizator degirmeni Tikin maşyn paneli cnc kesiş buraw maşyny

  UW-1325P-2S seriýaly CNC ATC, esasan, tikin maşyn panelini kesmek üçin bir cnc maşyn.Stol hereketi bilen has berk beden gurluşy, has durnukly. Gantriniň iki gapdalynda dört sany pyçak bar, bir tarapynda bir ATC 9kw pyçak we 6kw howa sowadyjy eplenç bar. Stoluň üstünde dört stansiýa bar. pyçaklar netijeliligini ýokarlandyrmak üçin bir wagtyň özünde iki sahypada işläp biler.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5