Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

Süýüm lazer

 • metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  AýlanmaSüýüm lazer kesiji maşynçeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp lazer kesýän maşyn.Bu tegelek we inedördül turbalary kesmek üçin ýörite lazer kesiji enjam.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tegelek turbany kesip bolman, inedördül turbany hem kesip biler.

 • metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  metal cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn

  AýlanmaSüýüm lazer kesiji maşynçeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp lazer kesýän maşyn.Bu tegelek we inedördül turbalary kesmek üçin ýörite lazer kesiji enjam.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tegelek turbany kesip bolman, inedördül turbany hem kesip biler.

 • Süýüm lazer kesiji maşyn Senagat lazer metal kesilen enjamlar

  Süýüm lazer kesiji maşyn Senagat lazer metal kesilen enjamlar

  Bu çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp, Ykdysadyýet süýümli lazer kesýän maşyn.ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstündäki ultra-inçe fokus nokady bilen yşyklandyrylan meýdany derrew eremek we bugarmak üçin işlenip düzülen halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Iň köp import enjamda arzan we bäsdeşlik bahasy bilen.

 • raycus 1000w süýümli lazer kesiji maşyn 1390 / lazer kesiji list metal 1313

  raycus 1000w süýümli lazer kesiji maşyn 1390 / lazer kesiji list metal 1313

  Süýüm lazer kesiji maşynUBOCNC1390-1313 süýümli lazer kesiji maşyn, bir kiçi model hökmünde, ýöne poslamaýan polatdan aşhana gap-gaçlaryny gaýtadan işlemek, ammar şkafy we metal metal, tekjeler ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar, adamlaryň gündelik durmuşy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

  UBOCNC süýümli lazer, esasan poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, galvanizli listden, elektrolitik plastinkadan, bürünçden, alýuminden, dürli garyndy plastinka, seýrek metal we beýleki metal materiallardan we ş.m. ulanylýan dürli metal plitalary kesmek üçin ulanylýar.

 • Kiçijik Mini 3d reňkli göçme Raycus metal süýümli lazer bellikli oýma maşyn

  Kiçijik Mini 3d reňkli göçme Raycus metal süýümli lazer bellikli oýma maşyn

  Göçme elde göterilýän birmeňzeş görnüşli süýümli lazer bellik enjamy, her dürli metal materialda we bölekleýin metal däl materialda saklanýan tekst, seriýa belgileri, QR kody, ştrih kody, suratlar we ş.m. çalt we hemişelik bellik edip biler.Ujypsyz göwrümli we giň amaly bilen süýümli lazer bellik enjamy senagatda we DIY senetçilik pudagynda giňden ulanylýar.

 • Optiki süýüm bellik enjamy

  Optiki süýüm bellik enjamy

  1.1 CEewropanyň CE standart önümçiligi 1.2 Marking meýdany: 110 * 110mm / 200 * 200mm / 300 * 300mm 1.3 Lazer görnüşi: süýümli lazer çeşmesi 20w / 30w / 50W Reýkus lazer çeşmesi (Hytaýda iň gowy hilli lazer) 1.4 Sino markasy galvo kellesi.1.5 F-teta linzasy: Singapurdan tolkun uzynlygy markasy.1.6 Dolandyryş ulgamy: Pekin JCZ dolandyryş ulgamy, EZCAD programma üpjünçiligi.1.7 Goldanýan Photoshop, Merjen çyzgy we AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP ​​we ş.m. 1.8 Kompýuter: Senagat stoly kompýuter.1.9 Iş stoly: 2D (XY iş stoly) ...
 • göçme görnüşli 20W / 30W / 50W / 100W süýümli lazer bellik enjamy

  göçme görnüşli 20W / 30W / 50W / 100W süýümli lazer bellik enjamy

  Süýümli lazer bellik enjamy her dürli metal materialda we bölekleýin metal däl materiallarda tekstiň, seriýa belgileriniň, QR kody, ştrih kody, suratlar we ş.m. çalt we hemişelik bellik edip biler.Ujypsyz göwrümli we giň amaly bilen süýümli lazer bellik enjamy senagatda we DIY senetçilik pudagynda giňden ulanylýar.

 • Metal Cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn, aýlanýan enjam bilen demir polat alýuminiý mis plastinka listi

  Metal Cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn, aýlanýan enjam bilen demir polat alýuminiý mis plastinka listi

  Süýümli lazer kesiji maşyn, çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanýan lazer kesiji maşyn.Süýümli lazer, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstündäki ultra-inçe fokus nokady bilen ýagtylandyrylan meýdany derrew eremek we buglamak üçin halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tekiz listi kesip bolman, silindr turbasyny hem kesip biler.

 • Cnc Alýumin süýümli lazer kesiji maşyn senagat lazer enjamlary

  Cnc Alýumin süýümli lazer kesiji maşyn senagat lazer enjamlary

  Süýümli lazer kesiji maşyn, çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanýan lazer kesiji maşyn.Süýümli lazer, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstündäki ultra-inçe fokus nokady bilen ýagtylandyrylan meýdany derrew eremek we buglamak üçin halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.

 • Cnc süýümli lazer bellik maşyny

  Cnc süýümli lazer bellik maşyny

  Bu model esasan ýeňil we göçme görnüşde bolup, diňe bir işi bitirip bilmez, eýsem az ýer tutýar.Maşgalalar, mahabat dükanlary üçin has amatly.Şol bir wagtyň özünde, bu model doly ýapyk dizaýny kabul edýär we hiline ünsi jemlemek şerti bilen howpsuzlyga has köp üns berýär.

 • Cnc şaý-sepleri Kümüş altyn bürünç kesiji süýüm lazer bellik enjamy

  Cnc şaý-sepleri Kümüş altyn bürünç kesiji süýüm lazer bellik enjamy

  Süýümli lazer bellik enjamy esasan üç bölekden, yrgyldy linzasyndan, bellik kartasyndan, lazer bellik maşynynyň önümçiliginden, süýümli lazer şöhleleriniň hili gowy, çykyş merkezi 1064 nm, beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende 100000 sagatda bütin ömri lazer markirleme maşyny has uzak ýaşaýar, beýleki görnüşlere garanyňda 28% ýokarda elektro-optiki öwrüliş netijeliligi, ägirt artykmaçlygyň 2% 10%, energiýa tygşytlamakda we daşky gurşawy goramakda ajaýyp öndürijilik we ş.m.