4axis CNC GÖRNÜŞ KESEL MASHINASY

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn suraty

asd (1)

Maşyn aýratynlygy

1. Güýçli 15kw pyçak, ýokary takyklyk, uzak ömür, yzygiderli işlemek, başlamak aňsat.

2. Uly galyňlyk inedördül turba gurluşy, gowy kebşirlenen, tutuş gurluşy ýokary takyklyk we uzak ömür üçin ýoýulma ýok.

3.Cnc kontrol ulgamy, USB interfeýsi bilen, işleýän wagtyňyz kompýuter bilen birikmän işleýär we dolandyrmak aňsat.

4. Toz geçirmeýän dizaýn we awtomatiki ýaglaýyş ulgamy bilen ähli ok.

5. speedokary tizlikli kuwwatly sero hereketlendirijisini we sürüjilerini kabul ediň we Y axis.max tizligi üçin iki hereketlendiriji 55mm / min.

6. Tablisa maksimumyny 0-87-nji derejä öwürmek, daşy aňsatlyk bilen ýüklemäge kömek edip biler.

Maşyn parametrleri

Harytlar Standart
Model belgisi US-B3220
Maşyn bedeni Galyň turba kebşirleme gurluşy
Iş meýdany (mm) X 3200
  Y 2000
  Z 500
Gurluşy Stol ölçegi 2250 * 4200
  tablisa Agaç üstü stol
Geçiriş ulgamy X Taýwan HIWIN inedördül ýol demir ýoly, WHM Rack sürmek
  Y Taýwan HIWIN inedördül ýol demir ýoly, WHM Rack sürmek
  Z Taýwan HIWIN kwadrat ýol görkeziji demir ýoly, TWHM Rack sürmek
Eplenç Kuwwat Güýçli 15kw howa sowadyjy şpil
  Aýlanma tizligi 3000rpm
  Sowadyş görnüşi howa sowadyjy / nasos
B Okuň aýlanmagy 0-45 dereje kamera (awtomatiki)
Ok urmagy 360 Aýlanma (awtomatiki)
X Ok kesiş tizligi 1-8000mm / min
Y Ok kesiş tizligi 1-8000mm / min
Z Ekiniň kesiş tizligi 1-1000mm / min
Okuň aýlanma tizligi 0-7r / min
Galyňlygy kesmek Maksimum 150mm
Sürüji ulgamlary hakda X Güýçli 1500W serw motor we sürüji + Shimpo reduktor
  Y güýçli goşa 1500W serw motor we sürüji + Shimpo reduktor
  Z Güýçli 1500W serw motor we sürüji + Shimpo reduktor
  A Güýçli 750W serw motor we sürüji + Shimpo reduktor
Dolandyryş ulgamy 4.5axis dolandyryş ulgamy
Maglumat okamak tertibi setir boýunça
Gabat gelýän faýl formaty G kody / PLT / DXF / ENG
Iş güýji 3 fazaly AC380V / 50 / 60Hz,
Takyklyk 0,1 mm
tizlik 5500mm / min
XYZ ingerleşiş takyklygy (MM) <0.1
Gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy (MM) <0.1
Gantry Galyňlyk polat turbasy 10mm
ýag sanjylýan ýaglaýyş ulgamy Awtoulag ulgamy
Memoryady öçüriň Arakesme nokadyndan we tok kesilenden soň täzeden oýmagyň wezipesi
Bejeriş gurallary Gural gutusy bar
Bejeriş Hyzmat setde üpjün edilip bilner
Kepillik / kepillik 36 AY
Tehniki goldaw Elýeterli - Onlaýn / Telefon
Zeper ýeten / Zaýa ätiýaçlyk goldawy Elýeterli
Ölçegi 5300 * 3250 * 2600mm
agramy 2800 kg
Eltip bermegiň wagty 15-20 IŞ GÜNI

Esasy konfigurasiýalar

9a4a4b588bba41afcce2d64d0bb0d84

Arza

asd (11)

Maşyn funksiýasy

234291cdc79a62bf2b85d21dcabeb49

Nusgalar

asd (24)

Gaplamak

asd (27)

Kepillik we HYZMAT

1. Inersenerler daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasyna peýdalanýarlar.

2. Bütin enjam üçin 3 ýyl kepillik.

3. Telefon, e-poçta, whatsapp we skype arkaly tehniki goldaw. Eger haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda çözeris.

4. Zawodymyzdaky enjamymyza mugt okuw maslahatyny alarsyňyz.

5. Maşynyň haýsydyr bir bölegi gerek bolsa, size iň gowy bahany hödürläris.

6. Iňlis dilinde dostlukly gollanma we wideo CD disk.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň