Custöriteleşdirilen mermer daş aşhana cnc marşrutizator işleýiş merkezi 3000 × 1500 ATC aşhana senagaty

Gysga düşündiriş:

UBO A3015 daş aşhana merkezi ATC aşhana gap-gaçlary üçin ýörite işlenip düzüldi.Kesmek, polatlamak we bezemek hemmesi birdir.Bir buýruk bolýança, dürli funksiýa gurallarynyň kommutasiýasyny awtomatiki usulda tamamlap biler we kesmek, polatlamak, bezemek we ş.m. awtomatiki usulda tamamlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. galyňlygy kebşirleýän beden gurluşy, Garry söndürmek bejergisi düşegiň deformasiýasynyň öňüni alýar.

2. Ösen UBOCNC Germaniýa SINAMICS / Taýwan syntec / Weihong dolandyryş ulgamy we ähli nagyş amallary bilen, enjam hünärmen operatorlarsyz işledilip bilner.

3. Taýwanyň güýçli Delta servo motoryny we sürüjisini import ediň, enjam has netijeli işläp biler.

4. 3örite 3axis tozan geçirmeýän ulgam, gollanmalary we has ýokary netijeliligi goraň.

5. Stoluň uly göwrümi gaýtadan işleýän stansiýalaryň köpüsini ýerleşdirmek aňsat

6. netijeliligini ýokarlandyrmak üçin wagt tygşytlamak üçin awtomatik pozisiýa enjamy.

Arza

Ulanylýan senagat: kwars şkafynyň gaýtadan işleýän senagatynda, uly daşdan ýasalan nagyş senagatynda, senetleri gaýtadan işlemekde we gurluşyk material senagatynda giňden ulanylýar.

Ulanylýan material: daş, emeli mermer, aýna, bürünç, alýumin we ş.m. Softumşak metal tabak

Esasy konfigurasiýa

Model US-A3015
X, Y, Z iş meýdany 3000 * 1500 * 500 mm
Torna düşegi Galyň polat kebşirlemek
Tablisa Polat tagtasy + Alýumin tagtasy
XYZ gollanma demir ýoly 30 mm Taýwan meýdany demir ýoly
X Y Geçiriş Daşary ýurtdan getirilen rack dişli
Z Geçiriş Daşary ýurtdan getirilen nurbat
Eplenç 5.5 / 7.5kw Servo ýöriteleşdirilen egirme
Motor Taýwan Delta servo motor
Sürüň Taýwan Delta Servo sürüjisi
Iş bölegini düzetmegiň usuly Wakuum sorujy
vakuum nasosy 5.5kw suw sowadyjy
Dolandyryş ulgamy Germaniýa SINAMICS / Taýwan syntec / Weihong
Buýruk dilleri G kody
Programma üpjünçiliginiň utgaşyklygy Artcam CAD CAM programma üpjünçiligi
Iş naprýa .eniýesi AC380V / 3 faza, 50HZ
Agram 3800KGS
Reňk Custöriteleşdirilen

Maşyn maglumatlary we konfigurasiýa

Custöriteleşdirilen mermer daş aşhana cnc marşrutizator işleýiş merkezi 3000x1500 ATC aşhana senagaty
chgjxdgf1  chgjxdgf2
Germaniýa SINAMICS + uzaklaýjy Suw sowadyş ulgamy
 chgjxdgf3  chgjxdgf4
Taýwan Deltasy güýçli motor we sürüji Japanaponiýa şimpo reduktory
 chgjxdgf5  chgjxdgf6
Pekin CTB güýçli mehaniki eplenç Taýwan Delta sürüjisi
 chgjxdgf7 (1)  chgjxdgf8
Gural magazineurnaly we gural datçigi HIWIN 30 ýol görkezijisi we TBI top nurbaty
 chgjxdgf9  chgjxdgf10
Schneider elektrik enjamlary GermaniýaATLANTAraf
 chgjxdgf11  chgjxdgf12
Awto pozisiýa enjamy Wakuum enjamy
 chgjxdgf13  chgjxdgf14
Gural eýesi Awtoulag ýagy ulgamy
chgjxdgf15 chgjxdgf16
Dolandyryş gutusy we içerde

Tehniki işgärler

chgjxdgf17

Nusgalar

chgjxdgf18
chgjxdgf19

Gaplamak maglumatlary

1. Daşarky paket: Adaty deňiz eksport kontrplak gapagy.
2. Içki paket: Jemi üç gatlak;EPE merjen pagta filmi + PE uzaldylan film.

Kämilleşdirilen paket, has güýçli we daşky gurşawy goramak.

Şeýle hem islegleriňize görä paket ýasap bileris.

Eltip bermek jikme-jigi: Tölegden soň 20-30 iş gününde iberilýär.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Takyk bahany nädip alyp bilerin?

Kesiş materialyňyzy we iş ululygyny bize aýdyň.

2-nji sorag: Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?

Satuwlarymyz 24 sagatlap onlaýn.Daşary ýurtlarda gurnama hyzmatyny hem berip bileris.Şeýle hem, 10-dan gowrak ýurt ammary we bölümi bar.

3-nji sorag: gowşuryş wagty näçe wagt?

Adatça 15 ~ 25 iş güni.

4-nji sorag: Öz talaplaryma görä maşyn alyp bilerinmi?

Elbetde. OEM we ODM-ni kabul edýäris

5-nji sorag: Eger enjamym döwülen bolsa.Meniň üçin bejerip bilersiňizmi?

Hawa.Bizde onlaýn mugt gözleg bar.Garantiýa wagtynda enjamyňyzda uly kynçylyk bar bolsa, ony bejerip bileris.

6-njy sorag: Enjamyňyzyň hili nähili?

Enjamymyz agyr torna düşegini kabul edýär we her bölegi CNC işleýiş merkezi tarapyndan işlenýär we bu enjamyň işleýşiniň takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň