Iki aýlawly kelleli pnewmatik gural çalşyjy 1325 Cnc agaç oýma maşyn / Mdf Cnc marşrutizatory

Gysga düşündiriş:

Simpleönekeý awtomatik çalşyjy gural ýaly goşa howa sowadyjy şpil.

Taýwan TBI top nurbatlary, HIWIN kwadrat gollanma relsleri, ýokary takyklyk, uly ýük göteriji we durnukly işlemek.

Gantri-syýahat, berk, ygtybarly we durnukly, deformasiýa däl, ýokary ýerleşiş takyklygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1) simpleönekeý awtomatik çalşyjy gural ýaly goşa howa sowadyjy şpil.
2) Taýwan TBI top nurbatlary, HIWIN kwadrat gollanma relsleri, ýokary takyklyk, uly ýük göteriji we durnukly işlemek.
3) Gantri-syýahat, berk, ygtybarly we durnukly, deformasiýa däl, ýokary ýerleşiş takyklygy.
4) Y oky servo / basgançakly hereketlendirijini ulanýar, göwnejaý hereketi üpjün etmek üçin laýyklygy saýlaň.
5) U diski bar we kompýutere mätäç däl DSP dolandyryş ulgamy (doly işlemeýär.), Bu ýokary garaşsyzlygy we işlemek üçin uly amatlylygy üpjün edýär.
6) Birnäçe eserde birnäçe gelip çykyş nokadyny tygşytlamak üçin ajaýyp ukyp.
7) powerokary güýçli şpil bilen nagyşly diş, tekiz ýerüsti, düşnükli kontur ýok.
8) Asyl nokat ulgamyny awtomatiki gözlemek, iş netijeliligini ýokarlandyrmagyň gowy usuly.
9) Type3, artcam we beýleki CAD ýa-da CAM ýaly çyzgy programma üpjünçiliginiň uly utgaşyklygy.
10) Wakuum tablisasy dürli ululykdaky materiallary netijeli goldap biler.

Arza

* Mebel: agaç gapylar, şkaflar, tabak, ofis we agaç mebelleri, stollar, oturgyç, gapylar we penjireler.

* Agaç önümleri: ses gutusy, oýun şkaflary, kompýuter stollary, tikin maşynlary stoly, gurallar.

* Plastinany gaýtadan işlemek: izolýasiýa bölegi, plastmassa himiki komponentleri, PCB, awtoulagyň içki bedeni, bouling ýollary, basgançaklar, Bate garşy tagta, epoksi rezin, ABS, PP, PE, PEHD we beýleki uglerod garyndy birleşmeleri.

* Önümçilik bezegi: Akril, PVX, MDF, emeli daş, organiki aýna, mis, alýumin plastinka nagyş we degirmen prosesi ýaly plastmassa we ýumşak metallar.

Esasy konfigurasiýa

Düşündirişler

Parametrler

Model UW-1325P-2
Iş meýdany 1300 * 2500 * 200mm (Düzülip bilner)
Tablisa 7.5kw / 380V nasosly vakuum stoly, super adsorbsiýa
Eplenç Çangşeng / HQD howany sowadýan şpil 6kw * 3
Inwertor Bir inwertorda dört, başla
Motor we sürüji Leadshine 1300W servo motor we sürüji
Dolandyryş ulgamy Uly ekranly Weihong dolandyryş ulgamy
X, Y oky X, Y oky 1,5 m dikligine teker alýar
Z oky Z oky TBI-2510 top nurbatyny kabul edýär
Çyzykly demir ýol X, Y, Z oky 25 çyzykly demir ýoly kabul edýär
Azaldýan Fransiýa Motowario reduktory
Oilag çalmak ulgamy Awtomat ýag çalmak ulgamy
Toz ýygnaýjy Iki halta bilen 5.5kw / 380V tozan ýygnaýjy
Awtomatik düşürmek Işlenenden soň awtomatiki öňe itiş materialy + ikinji derejeli tozan aýyrmak
Naprýa .eniýe 380V (Düzülip bilner)
Maşyn bedeni Agyr 3,5 metr maşyn korpusy, galyň gantry bilen metal plastinka gurluşyny möhürleýär
Maşynyň ululygy 3600 * 2200 * 1950mm
Arassa agram 2600 kg

Önümiň görkezilişini ediň

1311

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň