Iki aýlawly kelleli pnewmatik gural çalşyjy 1325 Cnc agaç oýma maşyn / Mdf Cnc marşrutizatory

Gysga düşündiriş:

Simpleönekeý awtomatik çalşyjy gural ýaly goşa howa sowadyjy şpil.

Taýwan TBI top nurbatlary, HIWIN kwadrat gollanma relsleri, ýokary takyklyk, uly ýük göteriji we durnukly işlemek.

Gantri-syýahat, berk, ygtybarly we durnukly, deformasiýa däl, ýokary ýerleşiş takyklygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1) simpleönekeý awtomatik çalşyjy gural ýaly goşa howa sowadyjy şpil.
2) Taýwan TBI top nurbatlary, HIWIN kwadrat gollanma relsleri, ýokary takyklyk, uly ýük göteriji we durnukly işlemek.
3) Gantry-syýahatçy, berk, ygtybarly we durnukly, deformasiýa däl, ýokary ýerleşiş takyklygy.
4) Y oky servo / basgançakly hereketlendirijini ulanyň, hereketiň rahat bolmagyny üpjün etmek üçin laýyklygy saýlaň.
5) U diski bar we kompýutere mätäç däl DSP dolandyryş ulgamy (doly işlemeýär.), Bu ýokary garaşsyzlygy we işlemek üçin amatlylygy üpjün edýär.
6) Birnäçe eserde birnäçe gelip çykyş nokadyny tygşytlamagyň ajaýyp ukyby.
7) highokary güýçli pyçak bilen nagyşly diş, tekiz ýerüsti, düşnükli kontur ýok.
8) Asyl nokat ulgamyny awtomatiki gözlemek, iş netijeliligini ýokarlandyrmagyň gowy usuly.
9) Type3, artcam we beýleki CAD ýa-da CAM ýaly çyzgy programma üpjünçiliginiň uly utgaşyklygy.
10) Wakuum tablisasy dürli ululykdaky materiallary netijeli goldap biler.

Arza

* Mebel: agaç gapylar, şkaflar, tabak, ofis we agaç mebelleri, stollar, oturgyç, gapylar we penjireler.

* Agaç önümleri: ses gutusy, oýun şkaflary, kompýuter stollary, tikin maşynlary stoly, gurallar.

* Plastinany gaýtadan işlemek: izolýasiýa bölegi, plastmassa himiki komponentleri, PCB, awtoulagyň içki bedeni, bowling ýollary, basgançaklar, Bate garşy tagta, epoksi rezin, ABS, PP, PE, PEHD we beýleki uglerod garyndy birleşmeleri.

* Bezeg pudagy: Akril, PVC, MDF, emeli daş, organiki aýna, mis, alýumin plastinka oýmak we üwemek ýaly ýumşak metallar.

Esasy konfigurasiýa

Düşündirişler

Parametrler

Model UW-1325P-2
Iş meýdany 1300 * 2500 * 200mm (Düzülip bilner)
Tablisa 7.5kw / 380V nasosly vakuum stoly, super adsorbsiýa
Eplenç Changsheng / HQD howa sowadyjy şpil 6kw * 3
Öwrüji Bir inwertorda dört, başlangyç
Motor we sürüji Leadshine 1300W servo motor we sürüji
Dolandyryş ulgamy Uly ekranly Weihong dolandyryş ulgamy
X, Y oky X, Y oky 1,5 m dikligine teker alýar
Z oky Z oky TBI-2510 top nurbatyny kabul edýär
Çyzykly demir ýol X, Y, Z oky 25 çyzykly demir ýoly kabul edýär
Azaltmak Fransiýa Motowario reduktory
Oilag çalmak ulgamy Awtomat ýag çalmak ulgamy
Toz ýygnaýjy Iki halta bilen 5.5kw / 380V tozan ýygnaýjy
Awtomatik düşürmek Gaýtadan işlenenden soň awtomatiki öňe itiş materialy + ikinji derejeli tozany aýyrmak
Naprýa .eniýe 380V (Düzülip bilner)
Maşyn korpusy Agyr 3,5 metr maşyn korpusy, galyň gantry bilen metal plastinka gurluşyny möhürleýär
Maşynyň ululygy 3600 * 2200 * 1950mm
Arassa agramy 2600 kg

Önümiň görkezilişini ediň

1311

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň